PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA (UCB)

UNIVERSITY COLLEGE BESTARI UCB


PRORGAM IJAZAH SARJANA MUDA UCB


Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
(N/762/6/0012) 4 TAHUN

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(N/481/6/0284) 3.5 TAHUN


Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(N/345/6/0317) 3 TAHUN

Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
(N/343/6/0101) 3.5 TAHUN


Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
(N/314/6/0011) 3 TAHUN


Ijazah Sarjana Muda Multimedia (Animasi)

Semua Program Sarjana Muda Telah Mendapat Pengiktirafan Dari : 

AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


JABATAN PERKHIDMATAN AWAM


Semua program yang ditawarkan adalah mengikut Terma & Syarat UCB


Hubungi Kami:

HP: (Admin) 019 264 5229 / WSAAP : 019 668 5229
E-mail: azizahbusro@gmail.com / jommasukipt2@gmail.com